Dla szkół podstawowych

Czym jest? Co pozwala osiągnąć i jakie daje korzyści

Czym jest? Co pozwala osiągnąć i jakie daje korzyści.

  • Kurs ten pogłębia wiedzę szkolną i pozwala osiągać sukcesy w szkole.
  • Umożliwia gruntowne poznanie gramatyki i słownictwa, poszerza wiedzę o kulturze krajów anglojęzycznych.

Kursy dla dzieci szkół podstawowych odbywają się w następujących modułach:

  • slow progress – czyli 2 x 45 min / 1 x 90 minut w tygodniu oraz bardziej intensywny, czyli 90 minut dwa razy w tygodniu.Niewątpliwie wariantem zalecanym są spotkania dwa razy w tygodniu, co pozwala na częsty kontakt z językiem i efektywną naukę.
  • progress – czyli 60 min + 45 min lub 30 minut z native speakerem. Jest to idealnym rozwiązanie dla grup, które kontynuują naukę w szkole i mogą już rozwijać umiejętności mówienia z nauczycielem nie mówiącym po polsku na zajęciach konwersacyjnych

Wybór modułu dokonywany jest przez metodyka szkoły co pozwala lektorom precyzyjnie zaplanować rok nauki.

  • Ilość osób w grupie: 5 – 9
  • Egzamin końcowy: wewnętrzny test opracowany przez lektorów i metodyków PROGRESS lub dodatkowo odpłatny międzynarodowy egzamin TOEIC BRIDGE.

Kursy dla dzieci szkół podstawowych odbywają się w następujących modułach:

  • Rozwija umiejętności rozumienia i komunikacji językowej.
  • Pozwala w przyjemny sposób i w przyjaznej atmosferze oraz w małej grupce uczenie się języka obcego i zachęca do kontynuowania nauki w przyszłości.
  • Regularnie monitorowane postępy dzieci w nauce poprzez testowe sprawdzanie umiejętności pozwala rodzicom śledzić efekty nauki. Na koniec roku słuchacz otrzymuje indywidualną ewaluację pracy na zajęciach