Cennik

Opłatę za zajęcia w szkole można wpłacać na konto

PROGRESS M. SOROCZYŃSKA

49-300 Brzeg, ul. Chrobrego 17

KONTO: 35 1020 3668 0000 5602 0405 2676

Opłata jednorazowa – 10% rabatu
Zniżka rodzinna – 50 zł za każde rodzeństwo

  • Do naliczenia wartości kursu przyjęto 35 tygodnie ( matura 25 ) z uwzględnieniem przerw w nauce w trakcie ferii, świąt itp.
  • Nie praktykowane jest rekompensata za niewykorzystane zajęcia z powodu nieobecności.
  • Kursant decyduje się na uczestnictwo w kursie i odpłatność z góry za każdy miesiąc.
  • Pierwsza opłata rejestracyjna jest opłatą jednorazową.
  • Dni wolne od nauki w szkole PROGRESS w zakładce KURSY —> KALENDARIUM 2021/2022