Jak uczymy?

Ucząc od 15 lat języków obcych, można powiedzieć, że wiemy już wszystko o efektywnym nauczaniu.

Metody

Ucząc od 15 lat języków obcych, można powiedzieć, że wiemy już wszystko o efektywnym nauczaniu.

Stosujemy komunikatywną metodę nauczania, która kładzie główny nacisk na praktyczne zastosowanie języka obcego, uczy swobodnego i poprawnego porozumiewania się w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego, formułowania opinii i argumentowania. Już na pierwszych zajęciach nasi uczniowie przechodzą do etapu produkcji, zatem są nakierowywani przez lektora na tworzenie pełnych zdań i uczestniczenie w interaktywnej formie komunikacji. Lektor staje się tyko bodźcem do stymulowania ucznia do rozwijania umiejętności komunikacji, zadaniem lektora jest w jak najbardziej efektywny sposób wykorzystać czas zajęć, przy użyciu minimum języka ojczystego. Ponieważ grupy są małe, max 9 osobowe, każdy ma możliwość wypowiedzenia się.

Cechy znaczące metody komunikatywnej:

 • nacisk na komunikację z wykorzystaniem wszystkich dostępnych narzędzi – uczy prowadzić rozmowy w języku obcym
 • efektywność nauki – rozwija zasób słownictwa
 • doskonalenie znajomości języka obcego na czterech płaszczyznach: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania
 • wykorzystanie autentycznych tekstów, nagrań, dokumentów
 • wykorzystanie efektu „zanurzenie w języku”, by oswoić z autentyczną wymową.

W trakcie zajęć lektorzy:

 • organizują gry, zabawy komunikacyjne, podczas których istnieje możliwość wymiany poglądów, doświadczeń czy rozmowy w obcym języku
 • przeprowadzają improwizacje, symulujące realne sytuacje, korygując błędy słuchaczy
 • wykorzystują autentyczne materiały: artykuły prasowe, fragmenty filmów, programów TV i reklam
 • skupiają się na zajęciach na wszystkich czterech sprawnościach językowych (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie)
 • kładą największy nacisk na komunikację werbalną w każdej sytuacji: ogólnej, biznesowej, specjalistycznej
 • stosując różnorodne ćwiczenia zachęcają słuchaczy do spontaniczności i kreatywności podczas zajęć.

Zalety metody komunikatywnej z punktu widzenia kursanta:

 • efektywnie i szybko uczysz się porozumiewać w obcym języku
 • widzisz stałe postępy, jakie robisz ucząc się
 • systematycznie poznajesz nowe słownictwo, idiomy, konstrukcje składniowe
 • stale ćwiczysz, to czego się dotychczas nauczyłeś
 • potrafisz płynnie mówić w języku, którego się uczysz
 • łatwiej odnajdujesz się w nowych sytuacjach językowych
 • rośnie Twoja umiejętność rozumienia ze słuchu

Narzędzia

Na zajęciach pracujemy na najnowszych podręcznikach dydaktycznych. Aby zajęcia miały formę ciekawą, różnorodną i efektywną staramy się przygotowywać dodatkowe materiały, które pomagają urozmaicić lekcje i stymulować do mówienia, ćwicząc dane zagadnienie gramatyczne. Na kursach, które zmierzają do egzaminu zewnętrznego systematycznie pracujemy nad wszystkimi sprawnościami, wykorzystując przy tym najświeższe wiadomości, doniesienia prasowe, audycje radiowe używając najnowszych narzędzi multimedialnych.

Narzędziem sprawdzającym ‚progress’ słuchaczy są testy audytujące, które lektorzy systematycznie przeprowadzają podczas zajęć. Uczniowie od samego początku nauki przyzwyczajeni są do formy testującej, mającej na celu na bieżąco monitorować przyrost wiedzy. Ponieważ zależy nam na efekcie końcowym, wierzymy, iż jest to najefektowniejsza forma kontroli postępów. Wszystkie wyniki są uwzględniane w końcowej ewaluacji postępów, którą każdy słuchacz dostaje z indywidualnym opisem przygotowanym przez lektora prowadzącego. Firmy trymestralnie dostają wyniki testów przygotowywane zbiorczo dla całej grupy. Warunkiem zaliczenia kursu jest osiągnięcie 70% wyników z testów oraz frekwencja na zajęciach.

Studenci, którzy chcą swoje kompetencje językowe potwierdzić egzaminem międzynarodowym, mogą to zrobić podchodząc do egzaminu TOEIC- najczęściej zdawanego egzaminu z języka angielskiego i niemieckiego w środowisku pracy.